Rozvojové příležitosti Latinské Ameriky

Prezentace:

Prostředí vytvářené politikami a institucemi

 • kriticky důležiá je koordinace úsilí na různých úrovních, externí faktory můžou zvrátit jinak pozitivní dopady projektu
 • měla by existovat strategie na podporu chudých vrstev společnosti na centrální i lokální úrovni a politická vůle k jejímu naplňování (je otázka, zda je tahle otázka relevantní i v případě Ekvádorského projektu - i když venkov bývá často spojen s chudobou)
 • efektivní decentralizace neznamená jen přenos pravomocí, ale také prostředky a kapacity k jejich naplňování
 • ekonomické politiky (zahrnující třeba i výstavbu infrastruktury)
 • instituce (organizace), podporující projekt, musí mít dostatečné kapacity a být schopny efektivně komunikovat
 • role různých aktérů musí být jasně definovány (včetně role veřejného, soukromého a nevládního sektoru)

Reduction of cocoa plantning in Colombia

 • 3000 producers in risk areas, who want to work cooperatively
 • 3 mil. USD (50% Multilateral Investment Fund (WB), 50% local foundation from Colombia)
 • participation not considered important
  • group action plan was written by local people
 • sustainability
  • conditions for sustainable marketing
  • foundation members from different parts of country - could be more sustainable, in case of bad weather
 • risks
  • conflicts with guerillas
  • geographic isolation

Cesta k nezávislosti

 • Bourbons
  • new taxes (economical control)
  • tried to give power back to peninsulares (political control)
  • creating of district militias
  • expulsion of Jesuits
  • indigenous uprising
  • War of independence in USA
  • French revolution
 • caudillos
  • got lot of land for fighting the Spaniards
  • change of encomienda to latifundia (hacienda)
  • protected rural elites
 • Trujillo decree
  • pokus o redistribuci půdy
   • podobné pokusy měl taky Jose Artigas

Po získání nezávislosti

 • předznamenáno kongresem v Angostuře (1819)
 • velké rozdíly mezi ideály a skutečností
  • absence demokracie, přetrvávání rasismu, sociální nerovnosti
 • dlouhá řada caudillos

Urban poverty

 • efekty přitahující migranty do města (zaměstnání) a odrazující od migrace (přetržení sociálních vazeb, drogy, kriminalita)
 • is living in the house the human right?
 • urban planning often disadvantages women (access to hospitals, loans)
 • informal sector
  • very important for women
 • restructuring of cities
  • city of islands - very different communities next to each other
   • difficult to travel to other places at other side of the city
  • development of industry at outskitrs of cities accessible by traffic
 • 16.-19. stol. - města jako základny pro získávání zdrojů z venkovských oblastí
  • ekonomika, zaměřená na export
 • konec 19. století
  • liberální politiky po získání nezávislosti
  • půda pro mezinárodní investory
 • evropská imigrace (1914-1918)

NAFTA

 • Zacatecas group - organizace využívání remitencí, přicházejících z USA, redistribuce prostředků
 • CEPCO - group of growers
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License