Soceko informace a jejich využití

Data o průmyslu

Zadání cvičení

Charakteristika nezaměstnanosti

Balík dat charakterizující nezaměstnané 9v ISu0

 • podrobné, vypovídací schopnost je malá, můžete dělat jen podíly z celku, což je málo objektivní. Nemůžeme počítat specifické míry => nevíme nic o zaměstnaných
 • Propojit s datama - ze stránek Min. práce a sociálních věcí. MPSV - nezaměstnanost - stat - údaje za poslední 4 roky za obce - taky za ORP, a za POU (pověřené obecní úřady). Z dat MPSV 2002 - dál údaj o nezaměstnaných => sloupcový graf. Popíšeme vývoj počtu nezaměstnaných.
  • Do 2004 stará metodika - míra nezaměstnanosti z lidí registru děleno PS. Dnes jsou z registru vyhozeni ti, co nemohou hnede nastoupit => snížení asi o desetinu.
  • Nejhorší jsou územní změny - mění se hranice, slučují obce, změna definic a pojmů [91 - žena na mateřské je EA, od 2001 není EA].
  • ORP - graf vývoj míry nezaměstnanosti a dalších ORP v okresu podle jednotlivých měsíců;naše zvýrazníme a stručně popíšeme (pochopení sezónnosti).
   • Pokles v dubnu - rozjíždí se sezónní práce
   • nárůst v červnu - absolventi škol
   • Max. v září - čestní lidé, kteří se přihlásí po prázdninách

GIS prostorová analýza

 1. podle věku
  • nejstarší skupina - podíl této skupiny na nezaměstnanosti celku
  • Problémové skupiny na trhu práce: mladí (absolventi), lidé nad 50 let.
  • Udělat po jednotlivé obce a ORP + srovnat s ČR.
 2. podle vzdělání - podíl nezaměstnaných se základním vzděláním
  • 4 listy - na čtvrtém vysvětlivky - data absolutní
 3. Osoby zdravotně postižené
 4. Volná pracovní místa - počet uchazečů o práci připadající na jedno volné pracovní místo
  • Cizinci působící na trhu práce - data do úrovně okresů - http://www.vupsv.cz (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - sídlí v Praze, na Ministerstvu zdravotnictví)
   • vlevo navrchu -> Výzkumné práce -> Bulletiny -> 18 -česky (pí. Horáková) a 19 -anglický
  • různí cizinci
   • osoby, které potřebují pracovní povolení
   • živnostnické oprávnění - Vietnamci
   • Slováci (zaměstnavatel to musí napsat na úřad práce) -> po přistoupení do EU -> všichni členové EU mají tento přístup, dále Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko
   • na pracovní povolení - Ukrajinci (stanoven limit na základě dohody ČR - Ukrajina, část Ukrajinců si pořizuje živnostňáky)
   • podívat na okres - vypsat ta 3 čísla:
    • podíl cizinců na pracovní síle okresů (PS na MPSV)
    • prosinec 2006, prosinec 2005 - vývoj
    • + rovněž podíl za ČR

Ekonomické informace

 • Hospodářské informace
 • Informace na odboru rozvoje města
 • Dotazníky elektronickou formou - vysoká návratnost
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License