Projev Na Promoci

Vážené dámy, Vážení pánové, je mi ctí, že Vám mohu na tomto místě krátce přiblížit naše právě ukončené studium a jeho význam pro náš další život. Když jsme jej před téměř čtyřmi lety zahajovali, těžko jsme si dokázali představit překážky, které před nás stavělo se stejnou vytrvalostí, s jakou nám přinášelo radost a inspiraci.

Hned v prvním semestru nás čekaly mnohé bájemi opředené předměty, ukrývající své děsivé požadavky za nevinnými názvy, jako např. Úvod do studia geografie. Do toho přišlo stěhování katedry, pro mnohé z nás těžká volba studijního směru, terréní exkurze, bakalářská práce a mnoho dalších zážitků, které nebyly vždy příjmené, zato však často silné. Za jejich prožití nevděčíme pouze našim profesorům, docentům a doktorandům, ale především Vaší všestranné podpoře a trpělivosti. Děkujeme.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License