Geografie Obyvatelstva A Osidleni

Regionální diferenciace porodnosti a plodnosti

 • nepřekvapivé, nejvyšší Evropa, rozvinuté státy - nízké hodnoty
 • vyšší procenta porodů ve věku do 20 let ve východní Evropě
 • vývoj porodnosti a plodnosti -> demografický přechod (dlouhodobý pokles, během 2. pol. 20. století výrazný - v pol. 20. stol. prům. 5 dětí na ženu)

Charaktetistika porodnosti a plodnosti v ČR

 • velmi výrazné změny
 • změny všech demografických ukazatelů
 • vysvětlováno 2. demografickým přechodem (Rabušic) nebo změnou sociálních a ekonomických podmínek (Rychtaříková) (např. strach z nezaměstnanosti, nedostatek dostupného bydlení, nejistota výdělku)
 • Proč mají historicky bohatší populace nejnižší plodnost?
  • děti zvyšují nálady rodiny (snaha zajistit dítěti co nejlepší podmínky)
  • náročnější péče rodičů o dítě
  • dodnes není vyřešeno, názory se různí
 • etapy
  • 91 - 96 - strmý pokles (130 - 90 tis. / rok)
  • 96 - 00 - historická minima, stabilnější vývoj, v plodném věku ročníky 70. let se ještě neprojevily
  • 01 - 07 - nárůst asi na 105 tis. /rok
  • výrazné změny struktur (děti v manželství, do 8 měsíců po sňatku…)
 • vzdělání značně determinuje úhrnnou plodnost (vysokoškolačky looooooooooose!)
 • regionální odlišnosti
  • vyšší porodnost v severních Čechách (nižší vzdělání), zámezí Prahy (suburbanizace), Brno (kladné migrační saldo v příslušných věkových kategoriích)
 • vývoj plodnosti a specifických plodností
  • před 1990
   • dříve koncentrace specifických plodností do nižších věkových skupin
   • před 1950 naopak poněkud vyšší specifické plodnosti ve kategoriích kolem 25-26 let
   • důvody:
    • nedostatečná sexuální výchova
    • omezená dostupnost hormonální antikoncepce (častější používání potratů)
  • po 1990
   • vyšší průměrný věk
   • zploštění křivky specifických plodností
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License