Biogeografie

Bioproblémy

Geografové často nedokážou používat správně botanická data.

Druh

 • často není možno konstruovat vývojové stromy
 • základní jednotka
 • projev - funkce v ekosystému (zaujetí určité niky)
 • vznik
  • vznik nové taxonomické kvality
  • procesy
   • selekce
   • polyploidizace (znásobování genetického materiálu)
    • zpravidla větší ve znacích fenotypu
    • může vést ke zvýšení ekologické plasticity
     • často má větší areál
    • hybridizace (někdy je možná další hybridizace)
   • apomixe
    • přechod na apomixi (reprodukční izolace)
    • částečná i úplná
   • změna reprodukčního mechanismu
    • kombinace více způsobů
  • izolace
   • geografická (bariéry šíření) - moře, území nevhodné pro šíření
   • ekologická
   • etologická
   • fenologická
  • ustavení, stabilizace
  • šíření (autochorie, anemochorie, hydrochorie, zoochorie, antropochorie)
 • vyhynutí
  • přirozený jev
 • stáří
  • současně existují druhy různého stáří
   • Gingko 107-8let
   • Oenothera asi 200 let
  • paleoendemity - vznik nejpozději ve třetihorách
   • často velmi omezený areál
  • neoendemity - čtvrtohorní vznik (například čtvrtohorní jeřáb v Krkonoších)
  • schizoendemity - druh se rozpadl do izolovaných ostrůvků, kde vývoj probíhal odlišně
  • patroendemity
  • apoendemity - větší areál má diploid (původní druh)

Fenotyp

 • projev genetické informace ve vnitřní a vnější stavbě.
 • např. lokomoce (rozdíl mezi rostlinami a živočichy), ta má za následky další odlišnosti (vztah vnitřní složitosti a vnějších tvarů těla, mrtvé tkáně, stavba těla

Areál

 • zaujetí geograficky vymezeného prostoru

Ostrovy

 • biota vzniká de novo
 • často radiační speciace
 • závisí na:
  • stáří ostrova
  • vzdálenost od zdrojů spor
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License