Akademické nápady

Odpad z diplomky

Po promýšlení tématu diplomky zbylo něco odpadu, který se třeba může ještě někdy hodit:

Vnímání rozvoje veřejností

Tohle jsou výsledky nějakýho výzkumu, který dělala rozvojová agentura.

 • největším determinantem je vzdělání, lidé s vyšším vzděláním rozvojovku častěji podporují a požadují navýšení částek (často se pojí s vyšším příjmem)
 • lidé chtějí nejčastěji pomáhat lidem v nouzi (nerezonuje tu název Člověka v tísni? - co je příčinou čeho? Zvolil si člověk v tísni svůj název z marketingového hlediska geniálně v době, kdy se na toto téma nekonaly žádné výzkumy veřejného mínění, nebo sám svým názvem jakožto největší neziskovka veřejné mínění ovlivňuje?
  • ženy také preferují pomoc dětem (ať již jsou v nouzi, nebo ne)
 • lidé s nižším vzděláním a obyvatelé Moravy (nakolik tu panuje korelace?) preferují spíše humanitární pomoc, lidé s vyšším vzděláním pak požadují kombinaci obou typů pomoci
 • lidé nemají jasno v tom, jestli rozvojová pomoc může přispět k omezení terorismu "na západě". Dost možná jde o nevyužitou propagandistickou niku. Strach je silný argument.

Možnosti využití geografických informačních systémů českými nevládními neziskovými organizacemi, působícími v oblasti rozvojové spolupráce a rozvojového vzdělávání

Osnova

 • Úvod
 • Možnosti aplikace systémů GIS pro řešení potřeb rozvojových zemí
  • příklady z praxe
 • Využití GIS rozvojovými neziskovými organizacemi ve světě
  • Historický přehled, milníky
  • stručné shrnutí výsledků, evaluací využívání GIS
  • perspektivy dalšího rozvoje
 • České organizace a GIS
  • zavádění systémů GIS v minulosti (příčiny, zkušenosti, dopady na činnost organizací)
  • vztah odpovědných pracovníků k možnostem využívání systémů GIS
   • vnímání možných přínosů
   • vnímání nákladů se zaváděním spojených
   • vnímání překážek
  • perspektiva dalšího rozvoje využívání systémů GIS českými NDGOs
  • pokus o zachycení pravidelností využívání systémů GIS (např. v závislosti na počtu pracovníků, rozpočtu, šíři záběru činnosti)
  • srovnání situace u nás a v v jiných "vyspělých státech severu"
 • Závěr

Zdroje dat o mezinárodních rozvojových NGOs

Nápad: když byste mohli na světě pomoci jednomu člověku, kdo by to byl?

*Surý David Mgr. - zc.lopu|yrus.divad#zc.lopu|yrus.divad (KONTAKTOVAT V 1. ŘADĚ)

Využívání místních znalostí při řešení problémů rozvojového světa pomocí nástrojů GIS

 • shrnutí využívání lokálních znalostí v procesu ekonomického rozvoje
 • participatory GIS
 • bottom-up GIS
 • cybercartography?
 • indigenous mapping
 • zeptat se: překládat empowerment, disempowerment, empowering, disempowering?
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License