1 Rocnik Mrs Jaro

Předměty

Kód Předmět Hodnocení Literatura Absence - pov. Absence co byly
MRS/BEX2 Blok expertů 2 ? ? ? ?
MRS/CRP Rozvojová spolupráce 2 ? ? 2? 1?
MRS/DEV2 Development Issues 2 ? ? ? 0
MRS/EVO Evaluations of Development Projects exam-75%, participation-25% The road to results (nepovinná, v knihovně na fakultě) 2 0
MRS/RPIS Rozvojová specifika Blízkého východu 10.5,17.5,24.5 Kropáček: Blízký východ na přelomu tisíciletí, Arab Human development reports 2002-2005 Executive summary 4 1
MRS/RPJVA Rozvojové příležitosti: JV Asie projekt (prezentace OLPC Vietnam), esej, deník aktualit (Indie, Srí Lanka), zkouška KOVÁŘ, J. Asie - dynamický kontinent: Hlavní faktory a ohniska růstu. Praha: Karolinum, 1999., KROPÁČEK, L. Islámský fundamentalismus. Praha, Vyšehrad, 1996., NEHER, C. D. South East Asia in the New International Era. Oxford: Westview Press, 2002. 3 (max. 4 po domluvě) 0
MRS/RPLA Rozvojové příležitosti: Latinská Amerika písemné testy, evaluace projektů, ústní zkouška hodně, nemá cenu ji sem vypisovat 2 (v úterních cvičeních 0

Ekonomický rozvoj

  • směnné relace
  • ve vzorcích Pm - cena importu
  • výrobky -mnohem větší potenciál ke zlepšování kvality
  • ISI -reakce na nemožnost exportu během 2. světové války
  • Structralism - industrializing should be in one big step
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License