Práce

Na této stránce budu uvádět různé poznámky, týkající se mé neškolní práce, např. tedy webdesignu, nebo poznámek pro různá školení a přednášky:

Webdesign

Obecně

SKIP

Začít znovuvytvořením obrázkového políčka pro Událost.

Zálohovat soubory

V těchto souborech jsem provedl vlastní úpravy, proto je třeba je zálohovat a v případě aktualizace či jiné podobné události nahradit originální soubory těmito pozměněnými. Zálohované soubory připojit vždy k této stránce!

  • /var/www/skip/sites/all/modules/faceted_search/author_facet.module
  • /var/www/skip/sites/all/modules/faceted_search_ui.module
  • /var/www/skip/modules/acquia/views/modules/contact/views_handler_field_contact_link.inc
  • /var/www/skip/sites/all/modules/realname/realname_content_profile.inc
  • /var/www/skip/sites/all/modules/swfupload/swfupload.admin.inc

Role

Právo přidávat členy SKIPu do rolí KLUBKO a Senioři budou moci členové Regionálního výboru.

Katedra rozvojových studií

Knihovna (Project Eratosthenes)

Project Eratosthenes

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License