Tipy Pro Osobni Webdesignerske Portfolium
  • zásadní je, aby mě případní zákazníci mohli jednoduše kontaktovat
  • zákazníci musí vědět, s kým mají tu čest. Uvést předchozí zkušenosti (pro koho jsem pracoval, na čem)
  • užitečné může být uvést svou časovou zónu
  • neuvádět veškeré své práce, zvláště, jsou-li si navzájem podobné. Soustředit se jen na to nejkvalitnější
  • přesně uvést, co nabízím, čeho jsem schopen
  • jasně uvést, kolik zi za svou práci nechávám průměrně zaplatit
  • vysvětlit proces služeb, které nabízím. Jaké zahrnuje fáze, jak dlouho asi trvají, zda požaduji nějaké zálohy
  • nechat si od bývalých klientů napsat hodnocení
  • vyzvat klienty k určité akci - nabízet třeba časově omezené akce
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License