Tipy k vytváření vědeckých posterů pomocí Scribusu

Tento materiál jsem nevytvořil, já. Pouze jsem přeložil stránku 1.

Úvodem

Scribus je open-source DTP aplikace. Jako svobodný software je k dispozici zdarma pro operační systémy Windows, Linux i MacOS. Scribus je sám velmi dobře zdokumentován a mnoho dalších tutorialů je k dispozici na webu. Na mnoho otázek naleznete odpověď spíše v oficiální dokumentaci než v tomto průvodci. Dokumentaci si prosím přečtěte zejména pokud nemáte dosud nemáte zkušenost s žádnou DTP aplikací.

Tipy

Když spustíte Scribus objeví se dialogové okno, pomocí něhož můžete nastavit parametry nově vytvářeného dokumentu. Nastavte velikost na "Vlastní" a poté vyplňte hodnoty výšky a šířky dokumentu v někteých z obvyklých používaných jedotek (včetně označení jednotek - např. 34 cm). Scribus tuto velikost automaticky zkonvertuje do jednotek, používaných v dokumentu (při výchozím nastavení tiskařských bodů). Okraje a vodítka můžete nastavit na 0, nebo kolem posteru posteru ponechat volné místo.

Všeobecná nastavení můžete provést v nabíce "Nastavení dokumentu" v menu "Soubor". Základní nastavení použitého fontu, jeho velikosti, atd. můžete provést v menu "Styl". Většinu těchto nastavení budete znovu provádět při vytváření odstavcových stylů, ale i tak můžete ušetřit trochu času vytvořením smysluplných výchozích hodnot.

Tvorbu posteru byste měli začít vytvořením adresáře, který bude obsahovat všechny prvky, ze kterých budete poster tvořit. Obrázky a rozsáhlé bloky textu uložte do samostatných souborů. Pro obrázky můžete použít téměř jakýkoliv formát. Důležité je dostatečně vysoké rozlišení (alespoň 200 dpi), pokud budte poster tisknout. Co se týče textu, může být uložen jako čistý text, soubor ve formátu OpenDocument nebo html soubor. Vemte prosím na vědomí, že importovaný text se stává součástí dokumentu posteru, zatímco obrázky zůstávají samostatnými prvky. To znamená, že pokud změníte jméno obrázku, nebo ho přesunete na jiné místo, musíte provést odpovídající změny nastavení.

Uvědomte si, jaké druhy textových prvků bude poster obsahovat: Nadpisy, kontaktní informace, bloky textu, nadpisy, obrázky, tabulky, atd. Zvažte vytvoření odstavcového stylu pro každý typ prvku (styly nejsnáze vytvoříte pomocí dialogového okna Story Editor, které je dostupné pomocí tlačítka "Editace textu" v menu nebo stisknutí Ctrl-Y). Styly určují velikost fontu, prokládání znaků a jiná nastavení pro daný typ prvku (pracují stejně jako např. v Openoffice.org).

Dobré je také načrtnout si návrh posteru předem na papír.Pokud už máte jistou představu o rozložení a velikosti prvků, vytvořte prázdné rámce pro text, obrázky a tabulky a zhruba je rozložte po posteru. Možná bude dobré zapnout mřížku (v menu Náhled) a nastavit "Magnetickou mřížku" v menu "Strana". Druhou možností je vytvoření vodítek (pomocí "Ovládání vodítek" v menu Stránka). Mřížka a vodítka pomáhají v přesném rozmístění objektů.

Po vytvoření rámců pro všechny elementy začněte importovat text a grafiku (pomocí kontextového menu každého rámce). K aplikaci stylů použijte opět Story editor.

Po naplnění všech rámců obsahem můžete začít pracovat na vyladění každého rámce do podoby, jakou potebujete a která bude v souladu se zbytkem posteru. To je možné jak pozměněním odstavcových stylů, tak, změnou nastavení vlastností jednotlivých rámců. Můžete nastavit obtékání rámce textem z ostatních rámců a škálování obrázků tak, aby se vešly do rámce. Další detaily jsou nejsou obsahem tohoto průvodce a dozvíte se je z oficiální dokumentace.

Buďte si vědomi toho, že Scribus nabízí značně pokročilé nástroje pro práci s typografií. příkladem může být např. nastavení mezer mezi znaky (kerning), který je třeba nastavit zejména v případě práce s velkými velikostmi fontů.

Když je poster hotov, můžete ho rovnou vytisknout, nebo vytvořit PDF soubor k vytištění pomocí jiné aplikace. Nezapomeňte nastavit vlastnost "Nastavit velikost média" v záložce "Pkročilé možnosti" tiskového dialogu - jinak můžete dokument vytisknout na formát dopisního papíru.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License