Multisite Instalace Pomoci Cpanelu

…aneb poučen z předchozích nezdarů sestrojil eklektickou quitarru

Tento návod je napsaný pro případ, kdy chceme vytvořit web v subdoméně domény, na níž běží instalace Drupalu. Uvažuji instalaci Drupalu pro doménu dolni.cz, kterou chceme začít využívat také pro subdoménu horni.dolni.cz, ovšem s jiným obsahem a nastavením (s jinou databází).

Dále předpokládám, že instalace Drupalu pro doménu dolni.cz je umístěna v kořenovém adresáři (home/dolni/public_html/). Pokud tedy používáte jiný adresář (např. v případě hostingů, které umožňují hostovat pod jedním účtem více domén), je třeba postup upravit. V případě nejasností položte prosím otázku pomocí formuláře na konci článku.

 • vytvořte pomocí CPanelu novou subdoménu horni.dolni.cz. CPanel automaticky vytvoří nový adresář v adresáři public_html stejného jména, jako vytvářená subdoména. Tento adresář smažte.
 • vytvořte databázi pro web horni.dolni.cz. Můžete využít existujícího uživatele (nezapomeňte přidat práva) nebo vytvořit nového.
 • přejděte do adresáře public_html/sites. Měli byste vidět adresáře all a default
 • vytvořte zde nový adresář, jehož jméno odpovídá vytvářené subdoméně. V našem případě jde tedy o horni.dolni.cz.
 • do nově vytvořeného adresáře zkopírujte soubor settings.php z adresáře default
 • ve zkopírovaném souboru upravte proměnnou db_url, aby odpovídala nově založené databázi (podle vzoru v komentáři nad proměnnou).
 • nastavte práva přístupová práva souboru na 777 (Drupal po instalaci nastavení automaticky upraví na bezpečné hodnoty).
 • v adresáři public_html/sites/knihovna.milhaus.cz vytvořte adresář files a nastavte přístupová práva na 777.
 • v adresáři public_html vytvořte soubor symlink.php, vložte do něj následující kód a soubor uložte:
<?php
 symlink( '/home/dolni/public_html/', 'horni' );  
?>
 • ve webovém prohlížeči přejděte na adresu http://dolni.cz/symlink.php. Dojde k vytvoření souboru, který každý požadavek na subdoménu horni.dolni.cz předá existující instalaci Drupalu.
 • ve webovém prohlížeči přejděte na adresu http://horni.dolni.cz/install.php. Nainstalujte Drupal jako obvykle.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License