Motivace V Honeywellu

Zaměstnanec si stanovuje cíle, které jsou v souladu s cíli firmy. Po určité době se vyhodnocují a stanoví se počet bodů, podle kterých se zaměstnanci zvedne plat. Zaměstnanci jsou nabídnuty způsoby, jimiž se může rozvíjet.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License