Jak vytvářet postery?

Tento text jsem nevymyslel já, pochází ze stránek 1, kde najdete i mnohé další tipy. Pokud Vám některé části překladu přijdou až příliš kostrbaté, nebo mě chcete doplnit, na něco upozornit, použijte prosím komentáře pod článkem.

Sdělujte svoje sdělení pomocí efektivního zobrazení dat a malých odstavců vysvětlujícího textu. Považujte poster za ilustrovaný abstrakt.

 • Sdělte čtenářům:
  • proč je Vaše práce důležitá
  • co jste učinili
  • na co jste přišli
  • co doporučujete
 • vyhněte se přílišnému důrazu na metody - počítá se výsledek a aplikace práce.
 • Celkový vzhled:
  • použijte vizuálně příjemné rozložení grafiky, textu a barev. Poster by měl být uspořádaný a jednoduchý. Pro oddělení jednotlivých sekcí používejte prázdnou plochu. Vhodně umístěte text a obrázky.
 • Organizace:
  • používejte nadpisy;ty čtenářům pomohou najít to, co potřebují: předmět, výsledky, závěr, atd. Sloupcový formát pomáhá rychlejšímu čtení, když je poster přeplněn textem.
 • Minimalizujte použití textu - používejte grafiku:
  • udržujte text v blocích o maximálně 50-75 slovech - nepište Jiráskovskou prózu
 • Velikost textu:
  • Velikost textu by měla být dostatečná k tomu, aby byl čitelný z 1-2 metrů, včetně popisků obrázků. Titulek by měl být natolik výrazný, aby přitáhl pozornost širokého okolí.
 • Používejte barvy s rozmyslem:
  • tmavé písmo na bílém pozadí je nejsnadnější ke čtení. Používejte maximálně 2-3 barvy. Vyhněte se používání zářivých barev - přitahují sice pozornost, ale unavují čtenářovy oči.
 • Počítejte se zvyklostmi čtenáře, který je většinou zvyklý číst text:
  • odzhora dolů
  • odleva doprava (výjimky: hebrejština, arabština, atd.)
 • Přidejte plné kontaktní informace:
  • vy chcete být k nalezení - čtenář by neměl mít potřebu Vás někde hledat.
 • Připravte si 3-5 minutové ústní vysvětlení:
  • Někteří lidé Vás možná požádají, abyste je provedl výsledky, prezentovanými na posteru. Pokud tedy budete takto prezentovat, nečtěte poster. Místo toho problém přehledně a stručně vysvětlete, přibližte, proč je důležitý a ukazujte na příslušnou grafiku, použitou na posteru.
 • Připravte shrnující leták:
  • Chcete, aby si lidé Vaši práci zapamatovali. Leták poskytne čtenářům trvalejší informaci. Můžete na něj umístit miniaturní verzi posteru spolu s detailnějšími obrázky a tabulkami. Na leták pak také můžete odkázat, když o své práci hovoříte. Nezapomeňte na kontaktní informace.
Použitá literatura
1. HESS, George R., TOSNEY, Kathryn W., LIEGEL, Leon H.. Creating Effective Poster Presentations [online]. 2006 [cit. 2007-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.ncsu.edu/project/posters/>.

Podívejte se také na:

Komentáře

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License