Data o průmyslu

Data chybí. Alespoň za okresy za rok 2005.

 • počet podniků s 20 a více zaměstnanci
 • tržby z průmyslové činnosti (jde o tzv. běžné ceny) - naproti stálým cenám (kde se neprojevuje inflace…)
 • Průměrný evidenční počet pracovníků (záleží na úvazcích)
 • průměrná měsíční mzda (nejvyšší - Mladá Boleslav;přes 23 tis.), poměrně vysoká také v okr. Kutná hora (jediný významný zaměstnavatel - platí dost), celkem 6 okresů přes 20 tis. Mladá Boleslav, Praha, Ostrava, Kutná Hora, střední Čechy
 • publikace:
  • k dispozici i výsledky pro podniky menší než 20 tis. zaměstnanců (strukturální šetření - všechny střední podniky, 55% malých podniků, 2,6% mikropodniků)
   • 1-9 zam. - mikropodniky
   • 10 - 99 zam. - malé podniky
   • 100 - 249 zam. - střední podniky
  • údaje o průmyslu pouze za celou republiku, příp. kraje (data jako indexy vůči měsíci předchozímu či stejnému období před rokem. Změna metodiky - údaje zpětně do roku 2000.
  • Ekonomické výsledky České republiky za 5 let (2000 - 2005)
 • další zdroje jsou na MIn. průmyslu a obchodu - publikace Panorama českého průmyslu - vybrat odvětví (OKEČ), údaje za 5 let, pro odvětví zjistit perspektivní a útlumové výroby.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License