Specifikace Projektu

Úvod

Projekt, nazvaný pracovně "Brontosauři mění Česko" by měl být české veřejnosti ukázat, že Brontosauři stále existují a jejich činnost má i dnes konkrétní pozitivní dopady. Tohoto cíle se snaží dosáhnout především pomocí metody "srovnávacích fotografií" - dvojic fotografií, historické a novodobé. Webová prezentace projektu by měla nabídnout také informace, které s jednotlivými lokalitami a jejich proměnami úzce souvisí - údaje o brontosauřích osobnostech a pracovních postupech.

Předběžný návrh vzhledu webových stránek

Tyto náčrtky vzhledu stránek slouží pouze k získání hrubé představy:

brontosauri_meni_cesko.png
Návrh úvodní stránky
brontosauri_meni_cesko_lokalita.png
Návrh vzhledu úvodní strany, představující určitou lokalitu.

Struktura projektu

Lokalita

O každé lokalitě budou uvedeny tyto údaje:

 • název
 • krátký kopis (2-3 odstavce)
 • umístění lokality (okres a obec)
 • typ lokality:
  • přírodní lokalita
   • louka
   • les
   • mokřady
   • vodní plocha
  • historická památka
   • technická památka
   • zámek
   • hrad
   • historický areál
 • působení brontíků
  • od
  • do
 • typ akcí
  • víkendovky
  • PsB
  • celoroční činnost
  • nahodilá činnost
 • osobnosti s lokalitou spojené
 • pracovní postupy na lokalitě používané
 • srovnávací fotografie z lokality
 • odkazy na další materiály o lokalitě na internetu
 • jedná srovnávací fotka, zobrazená již při vstupu na stránku lokality

Srovnávací fotografie

 • "stará fotografie", její popisek, rok vzniku a autor
 • "nová fotografie", její popisek, rok vzniku a autor
 • lokalita, kte které se srovnávací fotografie váže

Osobnost

 • jméno a příjmení
 • krátká biografie
 • aktivní v Brontosauru
  • od
  • do
 • fotka
 • lokality, na kterých působil(a)
 • odkazy (např. na osobní stránku)

Pracovní postup

 • označení
 • krátký popis
 • fotky
 • lokality, kde se pracovní postup používá
 • odkazy na další zdroje

Realizace

Vytvoření schématu databáze

Na základě "Struktury projektu" je třeba vytvořit schéma databáze, ve které budou iložena data, související s projektem (minimálně v další fázi projektu). První návrh schématu jsem vytvořil (vizte kopii mého mailu, kde popisuji, kde a jak je možno si ho prohlédnout), teď ho potřebuji zkontrolovat. Pkud byste mi s tím chtěli pomoci, můžete psát komentáře sem.

Vytvoření rozhraní pro zadávání dat

Na základě databáze vytvořím rozhraní pro zadávání dat do databáze. Uvítám možnost jeho hostování na serverech Brontosaura, protože se dá čekat, že časem přibyde značné množství dat. Mohlo by to být hotovo do počátku listopadu.

Vytvoření webových stránek

Je otázka, zda bude výhodnější stavět aplikaci přímo nad databází, nebo se data snažit převést do nějakého redakčního systému. Je možné, že bude třeba programátor. Najde se někdo takový mezi námi?

Sběr dat

Propagace projektu, snaha o co nejmasovější zapojení v rámci celé republiky, speciální akce (?)

Dokončení a testování webových stránek

Po dosažení požadovaného množství zadaných dat zpřístupnění všech dat v rámci cílových webových stránek. Testování stránek, oprava zbylých chyb.

Oficiální spuštění stránek, propagace

Provázání s ofciálními stránkami Brontosaura, propagace propojení se stránkami základních článků. Registrace do katalogů, výměna odkazů s podobně zaměřenými servery.

Další využití nasbíraných dat

Dokážu si představit vydání knihy, výstavu putující po republice,atd. Co vy?

Komentáře

Přidat nový komentář
nebo Přihlašte se jako uživatel Wikidotu
(nebude zveřejňováno)
- +
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License